Navigace

Obsah

Textová část
Z1 ÚP Červené Pečky návrh vydaný 
Z1 ÚP Červené Pečky odůvodnění vydané 
Z1 ÚP Červené Pečky vyznačení změn vydané

Grafická část Z1 ÚP
Hlavní výkres 1 
Hlavní výkres 2 
Hlavní výkres 3 
Základní výkres 1 
Základní výkres 2 
Výkres veřejnoprospěšných staveb 

Grafická část odůvodnění
Koordinační výkres celé území
Zemědělský půdní fond předpokládaný zábor 1 
Zemědělský půdní fond předpokládaný zábor 2


login.php?akce=logout