Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sběrný dvůr Červené Pečky

Otevírací doba sběrného dvora:

Pondělí a středa od 14 do 18 hodin

Sobota od 9 do 13 hodin

Telefon na obsluhu sběrného dvora (po dobu otevírací doby) 724 231 955

Stručný přehled kategorií přijímaného odpadu:

- směsný odpad, velkoobjemový odpad (sedací soupravy, koberce, lina...) 
- papír, papírové a lepenkové obaly
- plasty, nápojové kartony, plastové obaly
- sklo, skleněné obaly, tabulové sklo (mimo drátkoskla)
- biologický odpad (BRO) - bližší o likvidaci většího množství v textu níže
- kovy železné i neželezné, kovové obaly, směsné kovy
- nebezpečný odpad (mimo azbestu)
- jedlé oleje a tuky, pneumatiky z osobních vozidel zbavené ráfků
- motorové, převodové, hydraulické a jiné oleje, olejové filtry
- brzdové a nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla a kyseliny
- barvy, lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, pesticidy
- baterie a akumulátory (alkalické, Ni-Cd, olověné)
- zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
- drobné elektrospotřebiče, lednice, pračky, televize, zpětný odběr
- obaly znečištěné zbytky nebezpečných látek
- stavební suť z drobných domácích rekonstrukcí (zde platí omezení 700 kg/osoba/rok)

Kompletní seznam odebíraných odpadů najdete v provozním řádu sběrného dvora. 

 

Určení sběrného dvora:

Sběrný dvůr není určený podnikatelům a živnostníkům, ale domácnostem. Podle zákona o odpadech je každý podnikající subjekt povinen mít zajištěnou likvidaci odpadů smluvně s příslušnou firmou. Není tedy možné obcházet tuto povinnost využíváním sběrného dvora kromě mimořádných a úřadem městyse předem povolených situací.

Sloužit bude bezplatně všem občanům spádových obcí, tedy kromě samotných Červených Peček i Bojišti, Opatovicím, Bohouňovicím I., Bořeticím, Hranicím, Dobešovicím, Dolanům, Čertovce a Malé Vysoké. Stačí se prokázat občanským průkazem s trvalým bydlištěm ve zmíněných obcích.

Majitelé rekreačních objektů bez trvalého pobytu se prokáží dokladem o zaplacení poplatku za likvidaci odpadu vystaveným úřadem městyse Červené Pečky na příslušný kalendářní rok. Bez tohoto potvrzení nebude odpad obsluhou přijat.

 

Likvidace biologicky rozložitelného odpadu (BRKO):

V případě potřeby nabízíme možnost uložení tohoto odpadu i mimo provozní dobu sběrného dvora. Kontaktujte prosím vedoucího úřadu pana Kopeckého na telefonu 728 913 691 a domluvte si čas, kdy odpad na deponii přivezete. Současná praxe svozu "hromádek" plošně ze všech obcí již není časově zvládnutelná. 

Pokud předpokládáte vznik většího množství, např. při prořezu stromů na zahradě, objednejte si prosím přistavení kontejneru, který po jeho naplnění bezplatně odvezeme na deponii.

 

Harmonogramy svozu odpadů:

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2020 je ke stažení zde.

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2021 je ke stažení zde.

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2022 je ke stažení zde. 

 

Zprávy o odpadovém hospodaření městyse

Zpráva o odpadovém hospodářství městyse Červené Pečky v roce 2021

 

Provozovatel sběrného dvora:

NYKOS a.s., Ždánice 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy - www.mariuspedersen.cz

 

Umístění sběrného dvora na mapě:

Dvůr najdete u hlavní silnice z Červených Peček do Polep a Kolína, hned za fotovoltaickou elektrárnou.

Mapka

A picture
A picture