Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povinná publicita projektů

Zprávy

Plakát

Revitalizace zeleně v okolních sídlech obce Červené Pečky (fáze IV.)

Cílem projektu je zakládání a regenerace zeleně v k. ú. Bohuňovice, Bořetice, Červené Pečky, Dolany a Opatovice.
V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně dvouleté následné péče, vybudování mlatových cest a založení trávníků v zastavěném území obcí. celý text

ostatní | 1. 11. 2022 | Autor: Lubomír Jirků
Plakát

Revitalizace zeleně v intravilánu obce Červené Pečky (fáze III.)

Cílem projektu je zakládání a regenerace zeleně v k. ú. Červené Pečky. V rámci realizace
dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně dvouleté následné péče, vybudování
mlatových cest a založení trávníků v zastavěném území městyse. celý text

ostatní | 1. 11. 2022 | Autor: Lubomír Jirků
Plakát

Revitalizace zeleně v extravilánu obce Červené Pečky - fáze I. okolní vesnice

Cílem projektu je zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Červené Pečky, Bohouňovice I a Dolany u Červených Peček. V rámci realizace dojde k ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových dřevin mimo zastavěné území městyse. celý text

ostatní | 13. 5. 2022 | Autor: Lubomír Jirků
Povinná publicita

Výstavba workoutového hřiště v městysi Červené Pečky

Ideou obce bylo vystavět nový sportovní areál pro zájmové využití obyvatel a celkově tak zvelebit prostředí městyse. celý text

ostatní | 22. 9. 2021 | Autor: Lubomír Jirků
Povinná publicita

Dýchací přístroje pro jednotku SDH Červené Pečky

Hlavním cílem projektu je vybavit v rámci JSDH Červené Pečky odpovídající ochranou dýchacích cest všechny členy zásahové jednotky a umožnit tím jejich nasazení i na složitější případy. celý text

ostatní | 26. 8. 2021 | Autor: Lubomír Jirků
Povinná publicita

Revitalizace zeleně v extravilánu obce Červené Pečky - fáze II. okolí Červených Peček

Účelem dotace je zakládání a regenerace zeleně v k. ú. Červené Pečky a Dolany u Červených Peček. V rámci realizace dojde k ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových dřevin mimo zastavěné území městyse. celý text

ostatní | 29. 6. 2021 | Autor: Lubomír Jirků
Revitalizace školního hřiště ZŠ Červené Pečky 1

Revitalizace školního hřiště ZŠ Červené Pečky

Cílem projektu byla revitalizace školního hřiště u ZŠ Červené Pečky. V jeho rámci vzniklo nové multifunkční hřiště s EPDM povrchem o rozměrech 24x12m (na místě starého antukového hřiště), dále běžecký ovál se sprintovou dráhou na 60m a doskočiště pro skok daleký. Uprostřed oválu je nové fotbalové hřiště s umělou závlahou. Součástí projektu byly i spojovací zpevněné plochy a nezastřešená tribuna (betonové schody se sedačkami). celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Lubomír Jirků
Povinná publicita

Obnova místních komunikací v městysi Červené Pečky ul. Zahradní, části ul. Školní a v místní části Malá Vysoká

Jedná se o opravu poškozených místních komunikací v městysi Červené Pečky nacházející se v centru městyse (u ZŠ a MŠ) a v místní části Malá Vysoká po vybudování vodovodního řadu. celý text

ostatní | 9. 7. 2020 | Autor: Lubomír Jirků
Povinná publicita

Výstavba cyklostezky Červené Pečky - Malá Vysoká

Předmětem projektu je výstavba smíšené cyklostezky pro cyklisty a pěší v městysi Červené Pečky. Mezi hlavní aktivity patří výstavba cyklostezky podél silnice III. třídy mezi městysem a místní částí Malá Vysoká. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy pro cyklisty a pěší a zvýšení využívání udržitelných forem dopravy, čímž projekt přispěje ke snížení zátěže životního prostředí. celý text

ostatní | 8. 7. 2020 | Autor: Lubomír Jirků
MMR

Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v Červených Pečkách

Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a zvýšení kvality vzdělávání v městysi Červené Pečky. Realizací projektu dojde k vybavení stávající odborné učebny, která je určena pro vzdělávání v klíčové kompetenci přírodní vědy. Nová učebna je bezbariérově dostupná díky výtahu a schodolezu. Součástí projektu je výsadba okrasné zeleně v atriu budovy školy. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Lubomír Jirků
Povinná publicita

Rekonstrukce rybníka v městysi Červené Pečky

Účelem realizace projektu je rekonstrukce a revitalizace malé vodní nádrže v zámeckém parku v intravilánu městyse Červené Pečky. V rámci projektu bude odtěžen sediment a dojde k rekonstukci stavebně-technologických prvků nádrže. Cílem projektu je zejména navrácení vodní nadrži svých estetických, retenčních a bilogických funkcí. Rybníček vytváří ráz celého zámeckého parku je je jako krajinotvorný prvek pro park nezbytný. Na rybníček se dále váží vodní druhy jak živočichů tak rostlin. Realizací projektu tak dojde ke zvýšení biodiverzity v parku. celý text

ostatní | 30. 11. 2019 | Autor: Lubomír Jirků
Povinná publicita

Revitalizace rybníka na parc. č. 717 v k. ú. Červené Pečky

Projekt řeší celkovou revitalizaci rybníka Na Obci v Červených Pečkách. celý text

ostatní | 30. 11. 2019 | Autor: Lubomír Jirků
Povinná publicita

Vodovod Červené Pečky - Dobešovice

V rámci realizace projektu dojde k výstavbě vodovodního řadu pro místní část městyse Červené Pečky - Dobešovice. Konkrétně bude vystavěn řad Ba4-1 dle současné projektové dokumentace v délce 833 m. Navrhovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad Ba4 v lokalitě V Ohradě - ve stávající zástavbě bytovek. celý text

ostatní | 15. 11. 2019 | Autor: Lubomír Jirků
Logo SFŽP

Výstavba sběrného dvoru v městysi Červené Pečky (povinná publicita)

Cílem projektu je výstavba sběrného dvoru v městysi Červené Pečky. Realizace projektu zajistí sběr a třídění plastového, papírového, skleněného, kovového, velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Dále budou řešeny nápojové kartony, BRO, pneumatiky a textil. V neposlední řadě zajistí sběrný dvůr plochu pro zpětný odběr elektrozařízení. V důsledku realizace projektu dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci nakládání s odpady. celý text

ostatní | 1. 8. 2018 | Autor: Lubomír Jirků
Obnova veřejného osvětlení - Opatovice

Obnova veřejného osvětlení - Opatovice (povinná publicita)

Úspěšnou kolaudací dne 31.10.2017 byla dokončená stavba "Obnova veřejného osvětlení - Opatovice", která pokračuje v plánovaných rekonstrukcích VO ve spádových obcích. celý text

ostatní | 18. 1. 2018 | Autor: Lubomír Jirků
Pamětní deska

Doplnění herních prvků dětského hřiště (povinná publicita)

Doplněním herních prvků pro starší věkovou kategorii bylo na konci léta 2017 dokončeno dětské hřiště v areálu sportovišť v Červených Pečkách. celý text

ostatní | 18. 1. 2018 | Autor: Lubomír Jirků
Rekonstrukce východní části místní komunikace ul. Pionýrská, Červené Pečky (povinná publicita) 1

Rekonstrukce východní části místní komunikace ul. Pionýrská, Červené Pečky (povinná publicita)

Investiční projekt Rekonstrukce východní části místní komunikace ul. Pionýrská, Červené Pečky ev.č. FOV/OBV/033076/2017 byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje podle programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci tematického zadání Obnova venkova oblast podpory Dopravní infrastruktura. celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Sběrný box na drobné domácí spotřebiče

Sběrný box na drobné domácí spotřebiče byl nově instalován v budově úřadu městyse, Dr. Dvořáka 38, Červené Pečky. celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor: Lubomír Jirků
pamětní deska

Zateplení Základní školy Červené Pečky (povinná publicita po dobu udržitelnosti projektu)

Vydáním kolaudačního souhlasu dne 05.11.2015 byla ukončena realizace projektu "Zateplení Základní školy Červené Pečky", akceptační číslo projektu 14197153. celý text

ostatní | 10. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Červených Pečkách (povinná publicita po dobu udržitelnosti projektu)

Dne 27.10.2015 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Zkvalitnění nakládání s BRO v Červených Pečkách", akceptační číslo projektu 15236384. celý text

ostatní | 10. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
A picture
A picture